Grappigspel.nl

Veel leuke drankspelletjes, feitjes en spelregels!

Regels voor kaartspel

 • 2 = Zelf een slok/shotje nemen.
 • 3 = De speler links naast jou moet een slok/shotje nemen.
 • 4 = De speler rechts naast jou moet een slok/shotje nemen.
 • 5 = Thumbmaster. De speler met kaart 5 in zijn bezit mag volgens de regels op een willekeurig moment zijn duim op tafel leggen. Wanneer hij dit doet, moeten zijn medespelers dit ook doen. Degene die dit het laatst doorheeft moet een slok/shotje nemen volgens de kingsen regels!
 • 6 = All Rise! De speler met kaart 6 in zijn bezit mag volgens de regels op een willekeurig moment opstaan. Dit mag je volgens de kingsen regels net als bij de Thumbmaster zo lang uitstellen als je wilt. Wederom moet de medespeler die dit het laatst doet een slok/shotje nemen.
 • 7 = Juffen. De kingsen regels schrijven voor dat degene die kaart 7 pakt begint met tellen en noemt het getal één. Vervolgens wordt door een medespeler het volgende getal gezegd. Hierbij ga je volgens de regels met de klok mee. Bij het juffen mag het getal 7 niet genoemd worden. Dit geldt ook voor getallen die te delen zijn door 7 of waar het getal 7 gewoon in staat. Wanneer zo’n getal zich voordoet, zeg je ‘juf’ in plaats van het getal. Noemt iemand toch een getal dat te maken heeft met 7? Dan moet deze speler volgens de kingsen regels een slok/shotje nemen!
 • 8 = Een regel. Als een speler kaart 8 pakt, mag deze speler een regel invoeren. Volgens de kingsen regels kan er maar één regel van toepassing zijn. Wanneer er een nieuwe kaart 8 wordt getrokken, vervalt de eerste regel. Een regel kan een verboden woord zijn of een handeling die gedaan moet worden voor het drinken van een slok/shotje. De kingsen regels laten je hier vrij in! Degene die de regel vergeet, moet voor straf een slok/shotje nemen!
 • 9 = Rijmen. Volgens de kingsen regels wordt bij het trekken van kaart 9 het rijmspel gespeeld. De speler die de kaart heeft getrokken noemt een woord. De andere spelers moeten hierop rijmen. Ook hierbij staat in de kingsen regels dat er met de klok mee gegaan moet worden. De speler die geen rijmwoord meer weet of een fout maakt, moet een slok/shotje nemen.
 • 10 = Quizmaster. Wanneer een speler kaart 10 pakt, is hij vanaf dat moment de quizmaster! Dit is de ideale kaart om mensen extra te laten drinken. De kingsen regels schrijven voor dat de spelers die reageren op de vragen van de quizmaster, een slok/shotje moeten nemen. Als je niet goed oplet wie kaart 10 heeft, kan het erg hard gaan! Wanneer er een nieuwe 10 wordt getrokken, is deze persoon volgens de kingsen regels de nieuwe quizmaster. Misschien een mooie kans om iemand terug te pakken!
 • Boer = Drinkbuddy. Wanneer een speler de boer uit de stapel pakt, mag hij een andere speler uitkiezen die met hem meedrinkt. De uitgekozen speler drinkt mee met de speler die de boer heeft. Deze kaart werkt maar één kant op volgens de kingsen regels. De speler die in het bezit is van de boer hoeft niet mee te drinken met de door hem uitgekozen speler! De kingsen regels laten open hoeveel drinkbuddy’s er gevormd mogen worden. Je kan er voor kiezen om bij een volgende boer de oude koppels te laten vervallen. Hierin late de kingsen regels je wederom vrij.
 • Vrouw = Categorie Kennis. Volgens de kingsen regels mag de speler die de vrouw uit de stapel pakt een categorie verzinnen. Een aantal veelvoorkomende categorieen zijn automerken, landen, dieren of drankmerken. Nadat de categorie is gekozen, wordt er weer volgens de kingsen regels met de klok mee gespeeld. De spelers noemen voorbeelden op uit de gekozen categorie. Wanneer een speler niks weet, te lang moet nadenken of een fout antwoord geeft, moet deze een slok/shotje nemen volgens de kingsen regels.
 • Heer = Het ‘Heer’lijke drankje. De eerste speler die een heer pakt mag volgens de kingsen regels het glas in het midden van de kaarten gaan vullen. Deze speler bepaalt dus wat er in deze mix komt. De kaart wordt zoals in de kingsen regels staat, bovenop het glas gelegd. Vervolgens wordt het spel vervolgd. De tweede en de derde heer hebben geen sancties volgens de kingsen regels. Ook deze kaarten worden op het glas gelegd. De speler die de vierde heer pakt is de gelukkige en mag het glas leegdrinken!
 • Aas = All together! Wanneer een speler een aas pakt, moeten alle spelers volgens de kingsen regels een slok/shotje nemen!
%d bloggers liken dit: