Grappigspel.nl

Veel leuke drankspelletjes, feitjes en spelregels!

Drankspel kaarten: Bussen

Benodigdheden drankspel: 
  • Kaartspel
  • Mede-spelers
  • Bier of een andere drank
  • Uithoudingsvermogen

Bussen drankspel uitleg (bekijk de video of lees onderstaande tekst)

Ronde 1: Het bussen drankspel gaat als volgt: één iemand heeft bezit over de alle kaarten en zal als fungeren als spelleider. De spelleider drinkt zelf ook mee. De spelleider vraagt aan de persoon links van hem of hij een rode of een zwarte kaart denkt te gaan ontvangen bij de eerste kaart. Wanneer de speler de kaart goed voorspelt hoeft niemand te drinken. Heeft de speler de kaart verkeerd dan moet de speler zelf een slok nemen. Daarna vraagt de spelleider aan de volgende speler de volgende kaart. Dit doet hij uiteindelijk bij iedere speler en dus ook bij zichzelf. De rood of zwart kaart is de eerste ronde van het spel.

Bussen drankspel ronde 2: Hoger of Lager: In de tweede ronde van het spel worden de spelers gevraagd of ze denken een hogere dan wel lagere kaart te ontvangen dan hun eerste kaart (de kaart ontvangen in de eerste ronde). Ook hierbij geldt dat als je het fout hebt, je moet gaan drinken.

 Bussen drankspel ronde 3: Bij de derde ronde vraagt de spelleider of de spelers een kaart binnen of buiten willen ontvangen. Een kaart ‘binnen’ betekent dat de waarde van de derde kaart binnen dat van de kaarten uit ronde één en twee moet vallen. Bijvoorbeeld, je hebt in de eerste ronde een 4 ontvangen en in de tweede ronde een boer. Je voorspelt ‘binnen’ en krijgt een 7. Nu hoef je niet te drinken, want de waarde valt tussen de 4 en de boer. ‘Buiten’ houdt logischerwijs de andere waarde in (degene ‘buiten’ de waardes van je kaarten van ronde 1 en 2).

Bussen drankspel ronde 4: Bij de vierde ronde vraagt de spelleider welk type je wil ontvangen. Dit wil zeggen, harten, klaver, schoppen of ruiten. 75% kans om lekker te moeten drinken, super fijn. Een mogelijke en veel gespeelde variatie voor ronde vier is de ‘Harten ronden’. Hierbij vraagt de spelleider niks, maar legt hij voor iedere speler een kaart neer. De spelers die een harten kaart ontvangen hoeven niet te drinken. De spelers die geen harten ontvangen moeten een slok nemen. Spelers die bij de harten ronde gaan klagen of zeuren maken een flinke Party Fail en moeten twee slokken extra nemen.

 Bussen drankspel piramide ronde: Als het goed is, heeft iedere speler nu vier kaarten in zijn hand. Nu begint de piramide ronde. De spelleider legt met de stapel overgebleven kaarten een piramide neer. Deze piramide begint met een rij van vijf kaarten onderaan, dan een rij van vier, dan één van drie, dan één van twee, tot er uiteindelijk één kaart bovenaan ligt. De kaarten liggen gesloten op de tafel. De spelleider draait één voor één de kaarten om, beginnend bij de onderste rij. Wanneer er een kaart omgedraaid wordt en een speler heeft een kaart met een corresponderende waarde, dan mag hij zijn kaart op de kaart in de piramide leggen en één slok uitdelen. Het aantal slokken dat je uit mag delen, is afhankelijk van de rij van de piramide waar je je kaart neerlegt. De derde rij staat dus gelijk aan drie slokken per kaart in die rij. Als je meerdere corresponderende kaarten hebt, mag je deze allemaal neerleggen. Stel dat er een boer in de vierde rij van de piramide wordt omgedraaid en jij hebt drie boeren in je hand. Dan mag je deze alledrie op de omgedraaide kaart in de piramide leggen en dus twaalf slokken uitdelen. De slokken mogen verdeeld worden over meerdere personen maar mogen ook aan één persoon gegeven worden. Hier komt de wil om te winnen om de hoek kijken!

 Bussen drankspel eind ronde: Aan het eind van de piramide ronde is er een speler die het meeste aantal kaarten overheeft. Deze persoon moet de bus in! Moeten er meerdere spelers de bus in, omdat zij hetzelfde aantal kaarten hebben? Dan moeten de spelers een nieuwe kaart trekken uit het complete kaartspel en moet de speler die de hoogste trekt, de bus in. De andere spelers hoeven dan de bus niet in, er is maar plek voor één speler in de bus. De spelleider schudt voor de eind ronde alle kaarten door elkaar en legt vervolgens vijf kaarten open op een rij neer. De speler in de bus moet dan bij elke kaart ‘hoger’ of ‘lager’ voorspellen. Heeft hij het fout, dan moet hij een aantal slokken corresponderend met de positie van de fout voorspelde kaart in de rij. Wanneer je bijvoorbeeld een foute voorspelling doet bij de vierde kaart in de rij, dan zul je vier slokken moeten nemen. Je begint na elke foute voorspelling weer bij kaart één, net zo lang tot je alle vijf kaarten achter elkaar goed hebt voorspeld. Dan pas mag je de bus uit. De bus kan in theorie eindeloos doorgaan. Pret voor iedereen! Veel plezier!

%d bloggers liken dit: